Senast uppdaterad - 1 år sedan !

Integritet

På den här sidan hittar besökare till vår hemsida NetEntcasino.com information om sin intergritetskänsliga och personliga data och om denna data i förhållande till användningen av hemsidan (vilka personliga data som samlas in och hur den används.). Utöver detta är det möjligt att på denna sida läsa om vår policy för kakor (cookies) och om de externa länkar som finns tillgängliga på vår hemsida.

INTEGRITETSPOLICY

På Catena Media (enligt definitionen nedan) behandlar vi personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbplatser (”dig”). Vi vidtar åtgärder för att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och efterleva dataskyddslagar.

Catena Media är verksamma inom performance marketing och generering av leads online, med huvudkontor i Malta och dotterbolag i flera andra länder.

Du får endast använda och besöka våra webbplatser och tjänster om du är över 18 år (eller har uppnått myndighetsåldern enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion, om denna är högre).

POLICYNS FUNKTION

Syftet med denna policy är att förklara när, varför och hur vi behandlar uppgifter som kan gälla dig (”personuppgifter”). Den innehåller också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Denna policy är inte avsedd att åsidosätta villkoren i något kontrakt du har med oss, inte heller rättigheter du kan ha enligt dataskyddslagar.

Klicka på ett ämne i listan nedan för att läsa mer om enskilda ämnen genom att följa de olika länkarna. Vi har rubriksatt avsnitten i policyn för att göra det enkelt för dig att navigera till den information som är mest relevant för dig.

Innehåll

 1. Vem är ansvarig för att ta hand om dina personuppgifter?. 2
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi?. 2
 3. Vad använder vi dina personuppgifter till, och när behandlar vi dina personuppgifter?. 3
 4. Vem delar vi dina personuppgifter med?. 5
 5. Internationella överföringar.. 7
 6. Direktmarknadsföring.. 7
 7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?. 7
 8. Vilka rättigheter har du?. 8

 

 

1.                   Vem är ansvarig för att ta hand om dina personuppgifter?

Catena Operations Ltd (”Catena Media”, ”vi”, ”oss”), Quantum Place, Triq Ix Xatt Ta Xbiex, Gzira, GZR 1338, Malta, är huvudansvariga för att ta hand om dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”). Personuppgiftsansvarig avser det företag som fastställer metoder och syften för behandlingen av personuppgifter.

Du bör känna till att även om vi är huvudansvariga för att ta hand om dina personuppgifter kan uppgifter vara lagrade i databaser som andra företag har åtkomst till. Vid åtkomst till dina personuppgifter kommer alla företag att efterleva de standarder som anges i denna policy. Se även avsnitt 4 nedan.

Catena Media är en koncern med dotterbolag i flera länder, till exempel i EU, Australien, Japan och USA (”Catena Media Group”).

2.                   Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig:

Kontoinformation:

 • Namn
 • Födelsedatum och födelseort
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Användarnamn
 • Registreringsdatum
 • Lösenord
 • Kön
 • Ålder
 • Yrke
 • Innehåll du skickar, såsom inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål, chattar

Andra uppgifter

 • IP-adress
 • Platsuppgifter
 • Webbplatsanvändning
 • Cookie- och andra onlineidentifierare (läs mer i vår cookiepolicy)
 • Du kan välja att tillhandahålla andra uppgifter direkt till oss, eller så kanske vi kräver andra uppgifter från dig. Vi kan till exempel samla in andra uppgifter när du tar del av några av våra erbjudanden eller deltar i tävlingar, när du i förekommande fall använder forumet, beslutar att ta kontakt med oss, eller närhelst du sätter dig i förbindelse med oss via sociala medier eller annat tredjepartsprogram (leverantör av dina sociala medietjänster eller tredjepartsprogram kan tillåta dig att dela uppgifter med oss – om du väljer att dela informeras du i allmänhet av din leverantör av sociala medier vilken information som kommer att delas).

Vi samlar inte in personuppgifter avseende personer under 18 år (eller som har uppnått myndighetsåldern enligt lagarna i tillämplig jurisdiktion, om denna är högre). Om minderårigas personuppgifter samlas in utan vår vetskap ber vi att du kontaktar oss på adressen som anges i avsnitt 8 nedan.

3.                   Vad använder vi dina personuppgifter till, och när behandlar vi dina personuppgifter?

Den personuppgiftsansvariga samlar in uppgifter direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder dina personuppgifter till följande:

 • Skapa och hantera ditt konto och dina abonnemang.
 • Tillhandahålla, upprätthålla, förbättra och personanpassa de tjänster du abonnerar på.
 • Uppfylla eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.
 • Skicka dig tjänstinformation om ditt konto och dina abonnemang, vi skickar t.ex. information om, eller för att göra dig uppmärksam på, eventuella ändringar av de tjänster du abonnerar på.
 • Om du lämnat ditt medgivande, skicka direktmarknadsföringsmeddelanden och andra typer av marknadsföringskommunikation, t.ex. via e-post, SMS, sociala medier (t.ex. Facebook, Telegram, Whatsapp) angående produkter eller tjänster från Catena Media Group och dess marknadsföringspartner (enligt definitionen i avsnitt 4 nedan). Du kan avsluta abonnemanget när som helst. Se även avsnitt 6 för mer information om direktmarknadsföring.
 • Förbättra vår marknadsföringskommunikation. Vi kan använda en liknande teknik som cookies för att bekräfta om du har öppnat ett marknadsföringsmeddelande eller klickat på en länk i e-postmeddelandet.
 • I övrigt kommunicera med dig och besvara dina förfrågningar, t.ex. via vår kundsupport.
 • Analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att bedriva vår verksamhet och våra webbplatser enligt användarnas preferenser för att tillhandahålla en bättre tjänst och användarupplevelse.
 • Anpassa (även personligt), rikta och förbättra innehållet som levereras till dig baserat på dina preferenser och de uppgifter vi samlar in.
 • Förbättra och rikta annonser och innehåll som du får från oss och våra marknadsföringspartner.
 • Skapa målgruppssegmentering och mediekampanjer.
 • Registrera dig i ett chattforum eller en community i förekommande fall, där du kan lämna kommentarer.
 • Kontrollera om du är berättigad att begära våra bonusar och erbjudanden, i förekommande fall.
 • Genomföra tävlingar och enkäter, i förekommande fall.
 • Förstå, diagnostisera, felsöka och åtgärda problem med våra tjänster.
 • Uppfylla eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter].

Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt 3 och i fall där vi är övertygade om följande:

 • Du har lämnat ditt samtycke till att vi använder uppgifterna på det sättet, t.ex. när du har begärt eller samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring från oss.
 • Vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja ”berättigade intressen” som vi har som företag (t.ex. att få viss kommunikation från oss, för att analysera och dela de underliggande personuppgifter som samlas in via cookies för analys- och marknadsföringsändamål, för att förbättra våra produkter eller vår marknadsföringskommunikation, för att utföra analyser mellan våra datamängder, eller för att besvara dina förfrågningar via vår kundsupport, i förekommande fall), på ett sätt som är proportionerligt och respekterar din integritet.

4.                   Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi arbetar med många tredje parter som hjälper oss sköta vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter kan från tid till annan behöva ha åtkomst till dina personuppgifter:

 • E-post- och SMS-programleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden.
 • Plugin-leverantörer och -värdar som behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden.
 • Chattrobotplattformar och -leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden.
 • Andra tjänstleverantörer (t.ex. molntjänstleverantörer, värdskapsleverantörer, autentiseringsleverantörer) som behandlar personuppgifter för vår räkning som personuppgiftsbiträden.
 • Leverantörer av analys- och cookietjänster (och liknande teknik) som behandlar personuppgifter även i eget syfte som personuppgiftsansvariga. Se vår cookiepolicy om du vill veta mer om hur vi använder cookies och för att identifiera hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter för dessa leverantörer.
 • Marknadsföringspartner (t.ex. annonsnätverk såsom tredjepartsannonsservrar, reklambyråer, annonsteknikleverantörer och forskningsföretag, anknutna länkpartner) som behandlar personuppgifter även i eget syfte som personuppgiftsansvariga. Dessa identifieras genom vår plattform för hantering av samtycke till cookies. Läs deras integritetspolicyer för att ta reda på hur de samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Tredjepartsprogram eller sociala medietjänster (t.ex. Facebook eller Telegram Messenger, Whatsapp-meddelandetjänsten) som behandlar personuppgifter även i eget syfte som personuppgiftsansvariga. Dessa kan vara integrerade på webbplatsen på olika sätt (vi kan t.ex. integrera meddelanden i sociala medier eller chattrobotar på vår webbplats, konton eller grupper i sociala medier för att du ska kunna interagera med oss och webbplatsen eller för att i övrigt skicka diverse kommunikation till dig), vilket innebär att vi samlar in vissa av dina personuppgifter, eller att leverantören av sociala medier eller tredjepartsprogrammet får vissa uppgifter om dig (se vidare i avsnitt 1 ovan).
 • Våra dotterbolag i Catena Media Group, belägna inom eller utanför EU/EES, för interna administrativa syften och marknadsföringsändamål. Överföringar av personuppgifter är underkastade Catena Medias avtal om dataöverföring inom gruppen och baserar sig på vårt berättigade intresse och ditt samtycke när de överförs till ett annat av Catena Media Groups dotterbolag för dettas egna marknadsföringsändamål.
 • Brottsbekämpande myndigheter och dataskyddsmyndigheter, om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter för att uppfylla en rättslig skyldighet eller skydda våra intressen eller vår säkerhet.

 

 • I händelse av att vi säljer, köper eller omorganiserar verksamhet eller tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av tredje part, inklusive potentiella säljare eller köpare.

5.                   Internationella överföringar

Internationella överföringar innebär att personuppgifter överförs till ett land utanför EU.

Som anges i avsnitt 4 ovan kan vi tillåta åtkomst till dina personuppgifter för tredje parter som kan vara belägna utanför Europeiska unionen. I sådana fall ska vi säkerställa att överföringen av dina personuppgifter utförs i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, och i synnerhet att tillämpliga skyddsåtgärder har inrättats, såsom standardavtalsklausulerna som godkänts av EU-kommissionen.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter på rättslig eller regelenlig begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ utanför Europeiska unionen.

Vi vidtar alltid åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av uppgifter hanteras så att dina rättigheter och intressen skyddas. Eventuell begäran om uppgifter som vi får från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter kontrolleras noga innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har inrättat enligt ovan. Kontakta oss (se avsnitt 8) om du önskar ytterligare information.

6.                   Direktmarknadsföring

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig om produkter och tjänster som Catena Media Group och dess marknadsföringspartner erbjuder angående t.ex. onlinekasino, vadhållning och finansiella tjänster. Denna kan vara i form av e-postmeddelanden, SMS, Whatsapp, Facebook, Telegram messenger eller riktade onlineannonser.

 

Användningen och behandlingen av dina personuppgifter i syfte att skicka dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden baseras på ditt samtycke till att få sådana meddelanden. När det är tillåtet enligt lag baseras den på vårt berättigade intresse (se avsnitt 3 ovan). Förutsatt att vi har fått ditt samtycke använder vi tredje parter för att hjälpa oss med behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål (se avsnitt 4 ovan).

 

Du har alltid rätt att när som helst efter att vi har fått ditt samtycke till att skicka dig elektroniska marknadsföringsmeddelanden säga ifrån dig ytterligare elektronisk marknadsföring. Du kan använda avregistreringslänken som du hittar i all elektronisk direktmarknadsföringskommunikation, eller kontakta oss (se avsnitt 8).

 

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå, och för att skicka dig kommunikation som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig baserat på den information vi har om dig.

 

7.                   Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det rimligen är nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 3 i denna policy.

I vissa fall behåller vi dina personuppgifter under en viss tid för att uppfylla exempelvis rättsliga, skattemässiga eller redovisningsmässiga krav, eller så länge vi har en avtalsenlig skyldighet gentemot dig (t.ex. om du är en registrerad användare).

I samband med våra marknadsförings- och riktningsaktiviteter samlar vi in och behandlar dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke till att de samlas in. Se även avsnitt 8 nedan.

Vi upprätthåller en datalagringspolicy för personuppgifter i vår omsorg. Om dina personuppgifter inte längre behövs ser vi till att de antingen raderas på ett säkert sätt eller anonymiseras.

8.                   Vilka rättigheter har du?

Du har ett antal rättigheter angående dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter hittar du i tabellen nedan.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på [email protected] eller per brev till Catena Media på den adress som anges i avsnitt 1 ovan.

Observera följande om du vill utöva dina rättigheter:

 

Rättighet Vad denna innebär
Tillgång Du kan be oss att

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter
 • ge dig en kopia av dessa uppgifter
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, t.ex. vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem till, vem vi lämnar ut dem till, om vi överför dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi sparar dem, vad rättigheter du har, hur du kan lämna ett klagomål, var vi fått dina uppgifter ifrån och huruvida vi har utfört något automatiskt beslutsfattande eller profilering i den mån information inte redan har tillhandahållits dig i denna policy.
Rättelse Du kan be oss att korrigera felaktiga personuppgifter.

Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Radering Du kan be oss att radera dina personuppgifter, men endast i följande fall:

·       De behövs inte längre för de ändamål för vilka de samlades in.
·       Du har återkallat ditt samtycke (om behandlingen baserades på samtycke).
·       Efter framgångsrik tillämpning av din rätt att invända (se ”Invändning” nedan).
·       De har behandlats olagligt.
 • För att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi är inte skyldiga att uppfylla din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig

·       för efterlevnad av en rättslig skyldighet
·       för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Det finns vissa andra omständigheter under vilka vi inte är skyldiga att uppfylla din begäran om radering, men dessa två är de mest sannolika omständigheterna där vi skulle avslå den begäran.

Begränsning Du kan be oss begränsa (dvs. behålla men inte använda) dina personuppgifter, men endast då

·       dessas riktighet ifrågasätts (se Rättelse), för att vi ska kunna verifiera dess riktighet
·       behandlingen är olaglig men du vill inte att de ska raderas
·       de inte längre behövs för de ändamål de samlades in för, men där vi fortfarande behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk
 • du har utövat rätten att göra invändningar och verifiering av tyngre vägande skäl väntar.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning i följande fall:

 • Vi har ditt samtycke.
 • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
Portabilitet Du kan be oss att tillhandahålla dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format, eller så kan du be att få dem ”porterade” direkt till en annan personuppgiftsansvarig, men i vardera fall endast om

·       behandlingen baseras på ditt samtycke eller på fullgörandet av ett avtal med dig och
 • behandlingen utförs på automatiserat sätt.
Invändning Du kan invända mot all behandling av dina personuppgifter där våra ”berättigade intressen” utgör den rättsliga grunden för behandlingen om du anser att dina grundläggande fri- och rättigheter väger tyngre än våra berättigade intressen.

Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina fri- och rättigheter.

Internationella överföringar Du kan begära att få en kopia av, eller hänvisning till, de skyddsåtgärder under vilka dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan redigera bort dataöverföringsavtal eller relaterade dokument (dvs. dölja viss information som finns i dessa dokument) på grund av kommersiell känslighet.

Tillsynsmyndighet Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig att försöka lösa eventuella problem med oss först, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.

 

Cookiepolicy

 

Vi använder cookies

För att vi ska kunna ge dig en fullständig uppsättning funktioner och beakta dina preferenser när du besöker vår webbplats, och göra användningen av den mer smidig och praktisk, använder vi cookies.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil eller data som sparas på din dator eller enhet när du besöker webbplatsen. Vi kan också använda liknande teknik (t.ex. pixeltaggar). Sådan teknik gör det möjligt för oss att komma ihåg dina kommandon och preferenser (såsom inloggning, språk, hur många gånger du interagerar med oss osv.) under en viss tidsperiod.

 

Dina alternativ

 

Du kan i allmänhet öppna vår webbplats utan cookies, men det kan då hända att vissa delar av den kanske inte fungerar som de ska eller reagerar långsammare.

 

Om du inte vill att cookies ska lagras på din dator eller enhet kan du inaktivera det relevanta alternativet i din webbläsares systeminställningar. Du kan också när som helst radera lagrade cookies i din webbläsares systeminställningar.

 

Mer information om hur du inaktiverar eller raderar cookies finns här: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/. Kom dock ihåg att om du inte accepterar några cookies kan funktionaliteten för våra erbjudanden begränsas.

Cookiekategorier

Typ av cookie Syfte Lägsta livslängd
Nödvändiga cookies

 

Dessa cookies är nödvändiga för att möjliggöra webbplatsens kärnfunktioner. Utan dessa kan tjänster du har bett om inte tillhandahållas. Om du inaktiverar dessa cookies kommer vissa delar av webbplatsen inte att fungera för dig. Upp till 24 månader
Analyscookies Dessa cookies hjälper oss att förbättra eller optimera den upplevelse vi tillhandahåller. De ger oss möjlighet att mäta hur besökare interagerar med webbplatsen och att förbättra användarupplevelsen och webbplatsens prestanda.

De används för att samla in teknisk information såsom när du senast besökte webbplatsen, antal besökta sidor, vilka delar av vår webbplats som klickas på och hur lång tid det går mellan klick. Se avsnittet ”Information om tredje parter och våra vanligaste cookies” nedan för mer information om var dessa cookies placeras av tredje parter.

Upp till 24 månader
Annonscookies: Vi använder dessa cookies för att samla in information om dina surfvanor för att visa annonser som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons, och för att bidra till att mäta hur effektiv en annonskampanj är.  Vi får dela denna information med andra parter som hjälper till med hanteringen av onlineannonsering – se avsnittet ”Information om tredje parter och våra vanligaste cookies” nedan för mer information. Upp till 13 månader
Cookies för sociala medier Dessa cookies används när du delar information med hjälp av en delningsknapp för sociala medier eller ”Gilla”-knapp på vår webbplats, eller när du interagerar med vårt innehåll på eller via en social nätverkstjänst som Facebook eller Twitter. Dessa cookies samlar in information om din interaktion med sociala medier på webbplatsen, till exempel om du har ett konto på webbplatsen för det sociala mediet och om du är inloggad på det när du interagerar med innehåll på vår webbplats. Denna information kan kopplas till målinriktade/marknadsförande aktiviteter. Se avsnittet ”Information om tredje parter och våra vanligaste cookies” nedan för mer information. Upp till 24 månader

 

 

Information om tredje parter och våra vanligaste cookies:

 

Cookiens namn Cookieleverantör Syfte Mer information
Voluum Voluum Denna cookie placeras av Voluum.  Syftet är att få reda på vilka steg som leder till ett omvandlingsmål bland våra bästa omvandlande målgrupper. Detta ger oss möjlighet att leverera riktade kampanjer enligt målgruppens aktivitet. ·       https://voluum.com/privacy-policy/

·       https://voluum.com/cookies-policy/

Adform Adform Denna cookie placeras av Adform. Med denna kan vår webbplats mäta, optimera och bygga upp målgrupper för annonskampanjer på öppen auktion med Adform. ·       https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-privacy-policy/

·       https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/

DCM Google Denna cookie placeras av Google. Med denna kan vår webbplats spåra besök och omvandlingsdata samtidigt som den samlar in målgruppslistor från våra domäner. DCM är ett annonsvisningsverktyg, och vi placerar våra reklamannonser i detta verktyg för att nå vår målgrupp. ·       https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

·       https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook Pixel Facebook Denna cookie placeras av Facebook. Med denna kan vår webbplats mäta, optimera och bygga upp målgrupper för annonskampanjer som körs på Facebook. https://pixel.facebook.com/about/privacy/
One Signal One Signal Denna cookie placeras av One Signal. Med denna kan vår webbplats komma ihåg att du registrerade dig för att få push-meddelanden. Den hjälper oss också att leverera personliga aviseringar. https://onesignal.com/privacy_policy
VWO VWO Denna cookie placeras av VWO. VWO placerar cookies i slutanvändarens och kundens webbläsare för att identifiera användaren. Cookies innehåller inga av dina personuppgifter. Den kan också samla in och lagra information lokalt på din enhet, med hjälp av mekanismer såsom webbläsarlagring. ·       https://vwo.com/privacy-policy/

·       https://vwo.com/compliance/cookies-notice/

Hotjar Hotjar Denna cookie placeras av Hotjar. Den samlar in information som inte är personlig i det övergripande syftet att ge dig en bättre webbupplevelse, diagnostisera tekniska problem och analysera trender. ·       https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy-v52/

·       https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

AdWords Google AdWords används för att aktivera Google PPC-kampanjer (betala per klick). ·       https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

·       https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Analytics Google Google Analytics använder cookies för att identifiera användningsfrekvensen för vissa delar av vår webbplats och för att identifiera preferenser. Du kan inaktivera Google Analytics med hjälp av ett webbläsartillägg om du inte vill att webbplatsanalysen ska göras. Du kan ladda ned tillägget här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. ·       https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US

·       https://policies.google.com/privacy?hl=en

Unbounce Unbounce Marketing Solutions Inc. Unbounce är ett verktyg som hjälper oss att bygga bättre landningssidor. Unbounce-cookies kommer att användas för att samla in icke-personlig data som kommer att användas för att förbättra landningssidorna och ge en bättre upplevelse. ·       https://unbounce.com/privacy/

 

Länkar

Vi kan visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts webbplatser. Om du klickar på en annons eller länk från tredje part ska du vara medveten om att du lämnar vår webbplats, och att all information du tillhandahåller då behandlas i enlighet med respektive tredje parts integritets- och cookiepolicyer som vi råder dig att ta del av i förväg.

Ytterligare information

Om du vill kontakta oss eller veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.